KONTAKTDane do Kontaktu:al. Poprzeczna 52/8
51-167 Wrocław
tel. 602 313 188
mail: kpasturek@wp.pl
NIP: 895-129-96-75